ADSEM bünyesinde çocuklara yönelik Halk Oyunları eğitimini, okul disiplini ile çalışmalar yaparak, ileriye yönelik kendi kültürünü tanıyan bireyler yetiştirme hedefini gütmektedir. 07-10 ve 11-15 yaş iki grubumuz vardır. Eğitim programımızda bir dönem boyunca tamamlanması hedeflenen program içeriği aşağıda belirtildiği gibidir:

-Zeybek (Ege bölgesine ait, ağır aksak oynanan bir oyundur. Yiğitlik ve kahramanlık koreografisine sahip olarak bir gövde gösterisi anlamına gelmekle beraber, narin oynanan kız oyunları da mevcuttur. Zeybek en çok bilinen halk oyunlarından biridir.)

-Kafkas (Yüzyıllardır oynanan Kafkas, insanın kendi tarihini, inanışını, kahramanlıklarını anlatıyor. Yalnızca bir halk oyunu olmasının dışında kadına saygı duymayı, kadınla birlikte hareket etmeyi, gururu, cesareti ve mertliği temsil ediyor. Türkiye de doğu bölgesinde Ardahan, Kars ve Iğdır gibi illerde oynanmaktadır.)

-Halay (İ.Ö 8000’lere dayanan Halay Orta Asya’dan günümüze kadar ulaşmıştır. Yaşamın enerjisini, döngüsünü, dayanışmayı, hareketi ve ritmi içerir. Türkiye de Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oynanan farklı halay çeşitleri vardır.)

-Horon (Horon, Doğu Karadeniz bölgesinde oynanılan geleneksel halk danslarının genel adıdır. Tören oyunu olarak bilinir ve milattan önceki dönemlerden günümüze kadar gelmiş, özel günlerde oynanması tercih edilen bir oyundur.

-Üsküp (Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan da 14.yy’dan itibaren Balkanlar’a yayılmaya başlamış ve 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı ile birlikte tekrar tersine bir göç ile Balkanlar’dan bugünkü yurdumuza gelmişlerdir. Balkanlarda kaldıkları ortalama 450 yıllık süre içerisinde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna- Hersek, Makedonya, Arnavutluk gibi ülkelerin insanlarıyla yan yana yaşamış, onları kendi kültürleriyle etkiledikleri gibi onların kültüründen de etkilenmişlerdir.)

-Roman (Roman dansı dediğimiz 9/8 ‘lik ritim eşliğinde oynanan oyun ülkemizde genelde Marmara da Trakya gibi illerde görülür. Ağır ve hızlı roman gibi farklı çeşitleri bulunur. )